03.05.2013
IDIVA 2013

Društvo inovatora Varaždinske županije u suradnji s Zajednicom tehničke kulture grada Varaždina i Varaždinske županije, Udrugom inovatora Hrvatske i ove godine pozivaju da u svrhu razvijanja inventivnog i kreativnog stvaralaštva učenika maturanata u području dizajna sudjelujete na izložbi „IDIVA 2013“.

Sudjelovanje učenika i njihovih mentora na razini državne smotre biti će najbolji pokazatelj ostvarenih rezultata i truda učenika i mentora tijekom školovanja i poticaj za daljnji nastavak inventivnog i kreativnog promišljanja.

I ove godine izložba će se održati pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, Varaždinske županije i grada Varaždina.

Izložba će se održati od 12. do 13. lipnja 2013. u prostorijama II. Gimnazije Varaždin ulica Hallerova aleja 6a, Varaždinu 42000 s početkom u 11:00 sati.

Prijem radova biti će dana 11. lipnja 2013. od 12:00 do 18.00 sati, a iste možete dostaviti osobno, poslati poštom ili autobusnom pošiljkom u dogovoru s organizatorom.

CILJ PROJEKTA

Omogućiti da trud učenika i mentora kroz sustavni rad bude predstavljen široj javnosti, da budu prepoznatljivi u kreativnom i inventivnom radu te kao takavi budu nagrađeni. Priznanja na IDIVA2013 neka budu poticaj za budući rad i rješavanje problema pred koje nailaze učenici maturanti naših škola.

Stoga, poštovani ravnatelji, cijenjeni mentori, pozivamo vas da ohrabrite i potaknete maturante da se prijave i konkuriraju sa svojim radovima na državnoj izložbi završnih maturalnih radova IDIVA 2013.

Ciljane grupe maturanata su iz škola likovnih umjetnosti, dizajna i primijenjenih umjetnosti usmjerenja; tekstil, odjeća, obuća, dizajn unutrašnje arhitekture, obrada metala, dizajn keramike i industrijski dizajn te ostalih usmjerenja.

Zatim tu su i učenici strukovnih škola u području optike, grafike, obrade drva i ostalih područja u kojima se očekuje inventivnost i kreativnost u izradi maturalnih radova. Škole mogu predložiti izlaganje radova i izvan konkurencije koje neće ulaziti u vrednovanje ocjenjivačkog suda.

U sklopu izložbe predviđena su stručna predavanja iz područja dizajna, intelektualnog vlasništva, komunikologije, a organizirat će se i kreativne radionice za sudionike izložbe te turističko razgledavanje grada Varaždina i još neka iznenađenja. Svaka škola može predložiti dodatnu temu kao i svog predavača.

Sudionici izvan Varaždinske županije mogu preko organizatora zatražiti smještaj u Đačkom domu, a poradi organizacijskih priprema molimo da nas što prije kontaktirate u svrhu pravovremenog tiskanja kataloga i obavljanja potrebitih rezervacija (najkasnije do 17. svibnja 2013.)

UVJETI PRIJAVE

 1. Škole mogu prijaviti do pet maturalna rada iz sljedećih kategorija,
  a) Predmeti (tekstil, keramika, staklo…)
  b) Multimedijalni sadržaji (Tema: slobodni odabir u trajanju 3-5 minuta)
  c) Fotografija veličine A3 (Tema: „Republika Hrvatska i EU“)
 2. Izlagati se mogu gotovi predmeti, makete, posteri te multimedijalni sadržaji,
 3. Prijave dostaviti na predviđenom obrascu koji je sastavni dio ovog poziva najkasnije do 24. svibnja 2013. na adresu Društva inovatora Varaždinske županije e-mail: divz@divz.hr .
  NAPOMENA: Molimo da e-mail prijave u naslovu predmeta sadrže ime vaše škole te zaprimljenost prijave provjerite na GSM: 098/185-33-25
 4. Svaki izloženi primjerak za vrijeme trajanja IDIVA2013 mora imati i poster s podacima (prilog broj 1) formata A4 tiskan na običnom bijelom papiru. Sve potrebne obavijesti, kao i plan aktivnosti i potrebite obrasce možete potražiti na našim internetskim stranicama.

Ocjenjivanje izloženih radova obavlja tročlani sud satavljen od priznatih stručnjaka iz područja dizanja i umjetnosti kroz nekoliko kategorija:

 1. Originalnost, kreativnost i inventivnost.
 2. Primjenjivost u praksi i moguća komercijalizacija.
 3. Opći pristup izlagača na izložbi IDIVA2013.

Za prva tri osvojena mjesta predviđene su posebne nagrade.

Osoba za kontakt ispred Društva inovatora Varaždinske županije je Josip Kužir GSM: 098/185- 33-25

Datoteke uz članak:
Prijavnice
49.50 kB
IDIVA 2013 - Poziv
163.08 kB
Kontakt

DRUŠTVO INOVATORA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

Graberje 33,
 Varaždin 42000

Žiro račun:
2360000-1101744447 ZABA

IBAN:
HR2523600001101744447 ZABA

MB: 3416348
OIB: 83896635314

E-mail:
divz@divz.hr
divz@vz.t-com.hr

Predsjednik: Josip Kužir

GSM: 098/185-33-25

RADNO VRIJEME:
PETKOM OD 18:00 DO 19:00 SATI

kontaktirajte nas

Slogan

    Inovator ima dovoljno hrabrosti da sumnja u postojeće i dovoljno smjelosti da istražuje nepoznato.    

Josip Kužir