Ustrojstvo

Tijela Društva inovatora Varaždinske županije su:

a) Skupština društva
b) Predsjednik društva
c) Izvršni odbor
d) Tajnik
e) Nadzorni odbor
f) Sud časti

Izvršni odbor:

 1. Josip Kužir - Predsjednik
 2. Štefica Španić - Članica
 3. Alen Šlibar - Član
 4. Nevenka Pesek - Članica/tajnica
 5. Vladimir Flegar - Član

Nadzorni odbor:

 1. Mirjana Labaš  - Predsjednica
 2. Zvonimir Dolenec - Član
 3. Damir Piskač - Član

Sud časti:

 1. Franjo Andreić - Predsjednik
 2. Mirjana Kolarek - Karakaš- Član
 3. Zoran Sedlar - Član
Kontakt

DRUŠTVO INOVATORA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

Graberje 33,
 Varaždin 42000

Žiro račun:
2360000-1101744447 ZABA

IBAN:
HR2523600001101744447 ZABA

MB: 3416348
OIB: 83896635314

E-mail:
divz@divz.hr
divz@vz.t-com.hr

Predsjednik: Josip Kužir

GSM: 098/185-33-25

RADNO VRIJEME:
PETKOM OD 18:00 DO 19:00 SATI

kontaktirajte nas

Slogan

    Inovator ima dovoljno hrabrosti da sumnja u postojeće i dovoljno smjelosti da istražuje nepoznato.    

Josip Kužir